Image alt text

Spremi se za školu i osvoji put u Gardaland!

Pravila nagradne igre "Spremni za školu"

24.6.2024.

Piše: Hoću knjigu

Kako bi se vaši školarci što bolje pripremili za nadolazeću školsku godinu, osim Torbiranja, brojnih radionica i aktivnosti pripremili smo vam i nagradnu igru! Od 24. lipnja do 15. rujna 2024. svaku kupnju školskog asortimana (školske torbe, ruksaci, pernice, olovke, bilježnice itd.) možete prijaviti i osvojiti obiteljski put u Gardaland za petero.

Ovo vrijedi za svaku kupovinu u Hoću knjigu knjižarama ali i preko webshopa. 


Nakon što opremite svojeg školarca od glave do petice, pošaljite SMS sadržaja HOCU KNJIGU, broj računa, ime i prezime, adresu (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto) na 60777 (0,32€/SMS) ili se prijavite putem obrasca u ovom blogu.


Nagradna igra vrijedi samo za fizičke osobe, a sudjelovanjem u nagradnoj igri suglasni ste s njezinim pravilima, koja možete naći niže.Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) HOĆU KNJIGU d.o.o., Ulica Ivana Banjavčića 22, 10000 Zagreb, OIB 97838993800 donosi sljedeća:Pravila nagradne igre

"Spremni za školu"


1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je „Spremni za školu“ (dalje u tekstu: nagradna igra) je HOĆU KNJIGU d.o.o., Ulica Ivana Banjavčića 22, 10000 Zagreb, OIB 97838993800 (dalje u tekstu: Priređivač).


2. Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha priređivanja nagradne igre je promocija Priređivača.

Nagradna igra se provodi od 24. 6. 2024. u 00:00 do 15. 9. 2024. u 23:59. 


3. Sudionici

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača ili bilo koje druge tvrtke izravno uključene u provedbu nagradne igre i članova njihove uže obitelji (bračni drug, izvanbračni partner, djeca, braća i sestre i roditelji zaposlenika).

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je napraviti kupnju bilo kojeg proizvoda iz školskog asortimana (bilježnice, školski pribor, pernice, torbe, ruksaci...) u bilo kojoj knjižari „Hoću knjigu“ na području Republike Hrvatske uključujući i internetsku trgovinu (prodajna mjesta Priređivača) i broj računa prijaviti na jedan od načina:


  • Slanjem SMS-a sadržaja: HOCU KNJIGU, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto) na broj 60777. Cijena jednog SMS-a je 0,32 € s uključenim PDV-om

ili

  • Ispunjavanjem obrasca na internetskoj stranici www.hocuknjigu.hr (potrebno je upisati broj računa, ime i prezime, ulicu i kućni broj, poštanski broj i mjesto i kontakt broj mobitela)    

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Priređivač ima pravo tražiti original računa na uvid pri preuzimanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, š, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke. Tarifa je propisana u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.


4. Suglasnost

Sudjelovanjem u nagradnoj igri smatra se da je sudionik upoznat i prihvaća uvjete iz Pravila nagradne igre. Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici www.hocuknjigu.hr prije početka nagradne igre.


5. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:


  •   1 x Putovanje u Gardaland za 5 osoba vrijednosti 395,00  €

Nagrada se ne može zamijeniti za novac niti za nagradu druge vrste, niti se može prenijeti na drugu osobu.


* Putovanje u Gardaland za 5 osoba, iskoristivo do 5. 6. 2025., u nagradu je uključeno 5 x Paket aranžman (Gardaland, jednodnevni izlet, grupni polazak, Cijena uključuje prijevoz udobnim turističkim autobusom iz Zagreba i Rijeke (Vrata Jadrana) voditelja putovanja iz Zagreba, sve razglede prema programu, jamčevno osiguranje, troškove organizacije i realizacije aranžmana.) + 5 x Ulaznica (za zabavni park GARDALAND)

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 395,00 €. Priređivač se obvezuje uplatiti 5 % ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.


6. Izvlačenje dobitnika 

Izvlačenja dobitnika bit će održano 16. 9. 2024. za sve prijave od 24. 6. do 15. 9. 2024.


Izvlačenja dobitnika održat će se u prostorijama tvrtke Luna&Točka d.o.o., Palinovečka ulica 19G, Zagreb, uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava.


Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.


Imena dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici www.hocuknjigu.hr.


O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, godina rođenja te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, te se potpisani zapisnik o tijeku izvlačenja dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 (osam) dana od dana izvlačenja.


7. Preuzimanje nagrada

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnici nagrada moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Nagrade će dobitnicima biti poslane poštom ili dostavom.


Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku od 30 dana, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime, prezime i adresu Priređivač može koristiti u svrhu objave rezultata nagradne igre u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.


U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).


8. Odricanje od odgovornosti

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost:

  • za sve incidente ili ozljede koje mogu nastati korištenjem (upotrebom i / ili uživanjem) dodijeljenih nagrada, s čime su dobitnici izričito suglasni i prihvaćaju;
  • Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada Interneta ili (ne) rada e-maila, telefonskih linija ili drugih uređaja koji omogućuju provedbu nagradne igre. Također, Priređivač ne snosi odgovornost ako jedan ili više sudionika ne mogu poslati SMS ili sudjelovati u nagradnoj igri iz bilo kojeg razloga ili tehničke greške;
  • Priređivač ne preuzima odgovornost za infekciju računala virusima ili za upad treće strane u računalo sudionika nagradne igre te za posljedice povezivanja sudionika na Internet stranicu www.hocuknjigu.hr. Organizator ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nanesenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podatcima pohranjenima na tim uređajima, te za osobne i profesionalne posljedice koje mogu proizaći za sudionika;

Priređivač se zajedno s pružateljima usluga obvezuje koristiti sva sredstva, kako bi osigurao da je sustav odabira dobitnika i dodjele nagrada u skladu s Pravilima nagradne igre.


9. Zaštita osobnih podataka

Prijavom na Nagradnu igru, sudionici pristaju na obradu njihovih osobnih podataka radi sudjelovanja u Nagradnoj igri, sukladno propisima kojima se uređuje priređivanje nagradnih igara kao i zaštita osobnih podataka. Osobni podaci sudionika obrađivat će se u svrhu provedbe Nagradne igre te izvlačenja/objave dobitnika kao i realizacije nagrada za dobitnike.

Voditelj obrade osobnih podataka je HOĆU KNJIGU d.o.o., Ulica Ivana Banjavčića 22, Zagreb, OIB 97838993800.


Izvršitelji obrade osobnih podataka su Luna&Točka d.o.o., Palinovečka ulica 19B, Zagreb, OIB 89636903473 i New Level d.o.o., Ulica Huga Badalića 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Osobni podaci koje sudionici dostave kroz Nagradnu igru, točnije njihovo ime, prezime, adresa, broj mobitela i e-mail adresa, koristit će se u svrhu provedbe Nagradne igre, izvlačenja dobitnika, slanja nagrada i potvrde prijema nagrada u slučaju osvajanja iste. Osobni podaci sudionika bit će obrađivani isključivo u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Nagradne igre i u mjeri koja je neophodna radi ostvarivanja te svrhe u trajanju od 120 dana od datuma završetka Nagradne igre.


Za svaki upit koji se odnosi na obradu osobnih podataka te za ostvarivanje bilo kojeg prava propisanog Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (poput prava na ispravak, prava na brisanje, prava na ograničenje obrade), sudionik se može obratiti na jurica.cubric@hocuknjigu.hr.


10. Ostale odredbe

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na mrežnoj stranici www.hocuknjigu.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.


Priređivač će diskvalificirati sudionika ako utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 18 godina, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradne igre. Kao zloupotreba nagradne igre osobito će se smatrati svaki pokušaj manipulacije i prijevare prilikom slanja pošiljke, te će sudionike koji budu zatečeni u takvom postupanju Priređivač diskvalificirati i onemogućiti daljnje sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri.


Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.


U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.


NEOPHODNI KOLAČIĆI

Ključni su za upotrebu Internet stranice i bez istih stranica nema svoju punu funkcionalnost. Nastavkom surfanja i kupovinom neophodni se kolačići smatraju prihvaćenima. Funckionalni kolačići mogu uključivati kolačiće koji pružaju uslugu koju je korisnik zatražio.

KOLAČIĆI ZA STATISTIKU I ANALITIKU

Prikupljaju se anonimno, ne mogu pratiti aktivnosti korisnika na drugim Internet stranicama i služe za praćenje ponašanja korisnika te u svrhu mjerenja ponašanja publike i sastavljanja izvješća za poboljšanja Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

MARKETINŠKI KOLAČIĆI

Upotrebljavaju se za prikazivanje oglasa relevantnih za korisnika i njegove interese. Ovi kolačići također se mogu upotrebljavati za mjerenje učinkovitosti kampanje s kojom je korisnik bio u kontaktu tijekom posjeta Internet stranice. Ovi kolačići omogućuju prijenos podataka u treće zemlje, uključujući SAD.

www.hocuknjigu.hr koristi kolačiće kako bi poboljšao vaše iskustvo, funkcionalnost stranice te Vas informirao o odličnim ponudama.
Više informacija o kolačićima možete pronaći ovdje